Adw. Michał Pietrzak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Studia magisterskie ukończył w 2012 roku. Pracę magisterską „Ułaskawienie w polskim postępowaniu karnym” pisał i obronił w katedrze postępowania karnego, pod patronatem prof. zw. dr hab. Janusza Tylmana.

Od 2013 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką pod patronatem adw. Ewy Lewickiej – uznanej specjalistki z zakresu prawa karnego. W 2016 roku zdał egzamin adwokacki i od tego czasu prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Poza własną praktyką zawodową współpracuje z kancelarią GM Legal Grot i Wspólnicy oraz z podmiotem zajmującym się szeroko rozumianą dyplomacją gospodarczą Offices For Business Affairs. Wolny czas spędza na nartach i windsurfingu. Poza prawem, interesuje się polityką, muzyką i sportem.

Kancelaria Adwokacka Michał Pietrzak