Prawo cywilne

a. Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
b. Negocjacje umów handlowych z kontrahentami,
c. Sporządzanie opinii prawnych,
d. Sporządzanie pism procesowych,
e. Reprezentacja klienta przed sądami i innymi organami oraz podmiotami trzecimi, w szczególności w sprawach:

  • o zapłatę,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • z zakresu prawa spadkowego,
  • z zakresu postępowania egzekucyjnego,

Kancelaria Adwokacka Michał Pietrzak