Prawo gospodarcze i handlowe

  • Sporządzanie opinii prawnych w konkretnych sprawach oraz bieżące doradztwo,
  • Sporządzanie opinii prawnych,
  • Sporządzanie pism procesowych,
  • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • Sporządzanie aktów wewnętrznych,
  • Reprezentowanie klienta w sporach przed sądami i innymi organami.

Kancelaria Adwokacka Michał Pietrzak