Prawo karne i karno skarbowe

Reprezentacja pokrzywdzonego, podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, w szczególności w sprawach:

 • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • o przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, w tym o zniesławienie i znieważenie,
 • o przestępstwa przeciwko mieniu,
 • o przestępstwa  z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

WIĘCEJ

 • o przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania,
 • o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • o przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
 • o przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,

 • o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • o przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • o przestępstwa przeciwko wolności,
 • o przestępstwa przeciwko środowisku.

Reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach:

 • o odroczenie wykonania kary,
 • warunkowego zawieszenia kary,
 • przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Sporządzanie pism procesowych.
b. reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym, w szczególności w sprawach:

 • o odroczenie wykonania kary,
 • warunkowego zawieszenia kary,
 • przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary

c. Sporządzanie pism procesowych.

Kancelaria Adwokacka Michał Pietrzak