Zakres usług

Zakres usług kancelarii stanowią w szczególności:

 

 • Reprezentowanie klienta w sporach przed sądami i innymi organami,
 • Sporządzanie opinii prawnych w konkretnych sprawach jak i bieżące, doraźne doradztwo prawne,
 • Stała obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów prawa handlowego,
 • Opracowywanie i sporządzanie dokumentów, umów oraz aktów wewnętrznych przy uwzględnieniu specyfiki i potrzeb klienta.

 • Prawo karne i karno skarbowe

  Reprezentacja pokrzywdzonego, podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym, sądowym.

 • Prawo cywilne

  Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, Negocjacje umów handlowych z kontrahentami, Sporządzanie opinii prawnych, Sporządzanie pism procesowych.

 • Prawo rodzinne

  Reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach: - o rozwód i separację, - o alimenty, - ze stosunków między rodzicami i dziećmi.

 • Prawo gospodarcze i handlowe

  Sporządzanie opinii prawnych w konkretnych sprawach oraz bieżące doradztwo, Sporządzanie opinii prawnych, Sporządzanie pism procesowych.

 • Obsługa prawna

  Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży

 • Negocjacje

  Kancelaria oferuje wsparcie klienta podczas negocjacji oraz kontaktów z kontrahentami.

Kancelaria Adwokacka Michał Pietrzak